WIDCOMM Bluetooth Software 12.0.0.9350

WIDCOMM Bluetooth Software 12.0.0.9350

Broadcom – 12MB – Freeware
ra khỏi 46 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Hướng dẫn

1. Nếu máy tính của bạn có bộ điều hợp không dây Bluetooth nhúng một, xác minh rằng Bluetooth được bật. Nếu bạn có bộ điều hợp không dây USB Bluetooth plug-in, xác minh rằng nó được cắm vào máy tính của bạn, trước khi bạn bắt đầu tải về.

2. Bắt đầu tải về. Khi bạn được nhắc nhở để chạy hoặc lưu tệp, bấm vào lưu.
Khi các tập tin đã được tải về, nhấp đúp vào nó để chạy chương trình cài đặt. The InstallShield ® thuật sĩ bắt đầu cài đặt phần mềm WIDCOMM Bluetooth.

3. Làm theo trình cài đặt trên màn hình hướng dẫn.

4. Sau khi các phần mềm Bluetooth được cài đặt, trong thuật sĩ cấu hình ban đầu Bluetooth, hãy nhấp vào tiếp theo, và thực hiện theo các trên màn hình hướng dẫn để đặt cấu hình môi trường Bluetooth của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang cập nhật sẵn có Bluetooth cho Windows phần mềm, nó là không cần thiết phải cấu hình lại môi trường Bluetooth của bạn.

Tổng quan

WIDCOMM Bluetooth Software là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Broadcom.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.299 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WIDCOMM Bluetooth Software là 12.0.1.940, phát hành vào ngày 24/10/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.2.0.9600, được sử dụng bởi 10 % trong tất cả các cài đặt.

WIDCOMM Bluetooth Software đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 12MB.

Người sử dụng của WIDCOMM Bluetooth Software đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WIDCOMM Bluetooth Software!

Cài đặt

người sử dụng 3.299 UpdateStar có WIDCOMM Bluetooth Software cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản